『TIGER & BUNNY 2』 HERO CARD NFT 08 ロックバイソン
過去の平均取引価格800
最低価格300
最高価格10,000
現時点までの取引価格をもとに記載しております。

シリアル番号価格出品者購入者取引日
#1279
300
hirosuke
shiboriTATE
2022/08/06 - 08:15
#261
900
notty7777
Kaokenpapa3015
2022/07/21 - 12:55
#1015
-
-
kawabatta
2022/07/18 - 07:56
#432
500
shonpi
Genius
2022/07/17 - 14:09
#79
300
Nsochii
yuzuha
2022/07/10 - 14:42
#474
500
shonpi
Purplesurf
2022/07/04 - 04:47
#935
-
-
hamkappa
2022/07/02 - 09:15
#1802
300
Ayasuko
Gawa222
2022/06/27 - 11:44
#925
300
Ayasuko
shibacharo
2022/06/27 - 09:02
#893
300
Jim
Zoo
2022/06/24 - 21:59
#1275
300
Jim
Zoo
2022/06/22 - 23:41
#1760
-
-
kurono
2022/06/22 - 02:55
#463
300
Rakuten1107
Zoo
2022/06/19 - 10:45
#433
480
moby3
toshi2
2022/06/19 - 02:56